NHẬP TOKEN VÀO ĐỂ DÙNG TOOLS

Tải App Lấy Cookies & Token ở Đây: http://tai.ninjateam.vn/ninjatoken.rar
Hoặc App Token
Xem video cài đặt ở đây nhé! https://youtu.be/Jpcta5ipl8s


Token
Cookies

Copy
Lấy fb_dtsg Token bằng cách Copy dán vào trình duyệt
Bấm tổ hợp phím Ctrl+F và gõ "fb_dtsg" và lấy token
fb_dtsg token